ЗЕД
Про програму
Про програму
  • Глобалізація, вихід на міжнародні ринки - основна тема, яка цікавить зараз компанії, які прагнуть до масштабування, конкуренції і розширення географії ведення бізнесу.
  • ЗЕД - вид економічної діяльності, щільно пов'язаний з експортом та імпортом товарів і послуг, зовнішньою торгівлею, іноземними інвестиціями, реалізацією спільних проектів.
  • ЗЕД - сфера, яка не терпить дилетантів. Грунтовна підготовка і практичний досвід грають вирішальну роль в успішній роботі юриста зі спеціалізацією ЗЕД.
  • Нова програма ILTI-School дає глибоке занурення у сферу зовнішньоекономічних контрактів, розрахунків, міжнародного оподаткування, валютного та митного регулювання, міжнародного комерційного арбітражу - у все те, що гостро необхідно сучасним юристам.
Для кого:
Для кого:
  • менеджерів зовнішньоекономічної діяльності - фахівців, від яких багато в чому залежить успіх компанії на зарубіжних ринках, культура ведення бізнесу в іншій країні;
  • юристів, які прагнуть розбиратися в юридичних аспектах зовнішньоекономічної діяльності, процедурах митного оформлення товарів, логістиці, і працювати з зарубіжними партнерами та інвесторами;
  • студентів, що навчаються в університеті, але охочих одержати спеціалізацію ЗЕД за рахунок ґрунтовної підготовки і практичного досвіду викладачів;
  • програма ЗЕД буде корисна як тим, хто ще не працював у зовнішньоекономічній сфері, так і слухачам з досвідом роботи.
Статистика по індустрії
19%
Зростання експорту товарів у 2017 році.
27,5%
Зростання імпорту за останній рік.
94%
Найбільше зростання екпорту у США.
3,3%
Зростання іноземних інвестицій у 2018 році.
Формати програм
01
Поглиблений

У навчальну програму входять наступні блоки: зовнішньоекономічний контракт, розрахунки та валютне регулювання, міжнародне оподаткування та податкові ризики у ЗЕД, митне регулювання, міжнародний комерційний арбітраж.

Опис форматів

Курс: Зовнішньоекономічний контракт (8 лекцій, 16 годин)

Лекція 1. Загальний вступ

Знайомство і загальна інформація про курс. Що таке зовнішньоекономічний контракт і навіщо він потрібен? Контракт, як ключ до вирішення спірних ситуацій. Роль юриста при складанні контрактів. Перевірка контрагента перед укладенням контракту: звідки брати інформацію про контрагента? Перевірка заборон / обмежень на імпорт / експорт товарів.

Лекція 2. Форма, структура і предмет контракту

Форма контракту. Вимоги законодавства до форми контракту? Коли можна обійтися тільки інвойсами? Принцип свободи договору та ЗЕД-контракти. Значення Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Чи потрібно використовувати це Положення? Правильно визначаємо предмет договору та його істотні умови. Розділяємо роботи і послуги.

Лекція 3. Поставка. Умови поставки

Що таке Інкотермс? Опис і структура Інкотермс (2000 і 2010). Чому обов'язково застосовувати? Що регулює Інкотермс? Розділяємо «момент переходу ризиків» і «момент переходу права власності». Як вибрати свій термін Інкотермс? Що потрібно враховувати при розмежуванні термінів? Як терміни Інкотермс пов'язані з митною вартістю?

Лекція 4. Вартість і порядок розрахунків

Валюта і загальна вартість контракту. Законодавчі обмеження термінів розрахунку. З якого моменту рахуються такі терміни? Відповідальність за порушення (з урахуванням змін і закону «Про валюту»). Обов'язковий продаж частини виручки та інші обмеження НБУ. Форми розрахунків. Які використовують форми розрахунків? Форма розрахунків і ризик несплати.

Лекція 5. Поставка. Опис товару

Опис і код товару згідно з УКТ ЗЕД. Що таке код УКТ ЗЕД і на що він впливає? Ким, як і коли визначається код? Приклади, коли неправильний опис товару перешкоджає завершенню поставки. Вимоги до якості товару та документи, що підтверджують якість. Визначення порядку приймання-передачі в контракті. Порядок вирішення спорів щодо якості товару.

Лекція 6. Упаковка та маркування. Товаросупровідні документи.

Опис упаковки і маркування в контракті. Упаковка і митна вартість. Маркування та роялті. Країна походження товару. Які документи підтверджують походження? Договори про вільну торгівлю. Товаросупровідні документи. Сертифікація, підтвердження відповідності. Акти приймання-передачі. Товаротранспортні документи.

Лекція 7. Відповідальність в контракті.

Заходи відповідальності. За що передбачається відповідальність? Види і розміри відповідальності. Форс-мажор. Що відноситься до форс-мажорних обставин? Як формулювати положення про форс-мажор в контракті? Якими документами підтверджується форс-мажор? Наслідки форс-мажору.

Лекція 8. Вирішення спорів і застосовне право

Вибір суду. Які є варіанти вибору суду для вирішення спорів? Переваги і недоліки кожного. Арбітражні застереження. Вибір права. Коли можна вибирати застосовне право? До чого застосовується обране право? Деякі колізійні норми із закону «Про МПП».

Лекція 9. Підписання та внесення змін до контракту

Підготовка договору і узгодження з контрагентом. Як вносити правки в проект контракту? Як погоджувати правки? Протокол розбіжностей. Розділ «інші умови» в контракті. Що не забути внести в контракт? Примірники. Переважна мова. Зміна і доповнення до контракту. В якій формі і як вносяться зміни і доповнення. Електронне листування - частина договору?

 

Курс: Зовнішньоекономічні розрахунки (3 лекції, 6 годин)

Лекція 1. Валютне регулювання

Нововведення в сфері валютного регулювання в Україні. Граничні терміни здійснення розрахунків в іноземній валюті. Валютний контроль та фінмоніторинг у розрахунках у ЗЕД.

Лекція 2. Загальні способи здійснення розрахунків у ЗЕД

Готівкові і безготівкові платежі. Аванс в грошовій або товарній формі. Розрахунки за товари у формі комерційного кредиту. Кредит з опціоном негайного готівкового платежу. Відстрочення та розстрочення платежу за куплений товар.

Лекція 3. Форми здійснення розрахунків у ЗЕД

Банківський переказ (у т.ч. SWIFT, IBAN). Розрахунки з використанням електронних засобів. Розрахунки з використанням криптовалюти. Документарні форми розрахунків (акредитиви, інкасо, векселі, чеки та ін.)

 

Курс: Податки у зовнішньоекономічній діяльності (6 лекцій, 12 годин)

Лекція 1. Податок на прибуток підприємств

Основні і додаткові елементи правового механізму податку на прибуток. Оподаткування прибутку, отриманого від ЗЕД. Податкова юрисдикція. Пов'язані особи в податковому праві.

Лекція 2. Трансфертне оподаткування

Поняття, зміст і принципи трансфертного ціноутворення. Контрольовані операції. Зіставлення комерційних і фінансових умов угод. Методи визначення цін. Порівняно неконтрольовані ціни. Договір про узгодження ціни. Звітність по контрольованим операціям. Порядок приймання та обробки звітів контролюючим органом. Моніторинг цін при контрольованих операціях. Підстави, строки і порядок проведення перевірки. Складання акту про результати первірки контрольованих операцій. Відповідальність за порушення умов трансфертного ціноутворення.

Лекція 3. Податок на доходи фізичних осіб

Основні і додаткові елементи правового механізму податку на доходи фізичних осіб. Особливості оподаткування доходів, отриманих за межами території України. Правила визначення кінцевого бенефіціара.

               Податок на додану вартість

Основні і додаткові елементи правового механізму податку на додану вартість. Особливості оподаткування операцій при здійсненні ЗЕД.

Лекція 4. Міжнародні правила у сфері оподаткування

Поняття міжнародного податкового права. Податковий суверенітет. Платник податків і податкова юрисдикція. Резиденти та нерезиденти. Критерії резидентства юридичних і фізичних осіб. Міжнародні податкові угоди. Типові договори. Модельні конвенції, Міжнародні угоди України про уникнення подвійного оподаткування. Як вони працюють? Діяльність ООН та ОЕСР щодо формування сучасного міжнародного податкового права.

Лекція 5. План BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Що таке план BEPS і як він пов'язаний з податковою реформою в Україні? План BEPS і оптимізація оподаткування. 15 заходів (actions), за допомогою яких члени ОЕСР, а також інші держави можуть суттєво досягти успіху в протидії мінімізації податків на транснаціональному рівні. Приєднання України до BEPS і зміни в ПК України в рамках «антіофшорной кампанії».

Лекція 6. Податкові ризики при укладанні зовнішньоекономічних контрактів (ПДВ, ТЦУ, податок на репатріацію)

Ризики по ПДВ, ТЦУ, податок на репатріацію (суть ризику та момент виникнення). Аналіз істотних умов контракту: сторони і предмет контракту, сума угоди, умови поставки, визначення бенефіціарного власника доходу / компанії. Вплив цих умов на українську компанію. Управління податковими ризиками: управління місцем поставки, регулювання суми поставки товарів / послуг, зміна "предмета контракту", змішані контракти, зміна структури угоди, в т.ч. зміна схеми роботи з нерезидентом. Розбір кейсів (аналіз договору поставки послуг / товару, імпорт послуг / товарів).

 

Курс: Митне регулювання (5 лекцій, 10 годин)

Лекція 1. Митне оформлення імпорту, реімпорту

Режими ввезення і особливості їх застосування. Ввезення інвестицій. Підготовка документів для митного оформлення. Митна декларація

Лекція 2. Визначення коду товару та його документальне обгрунтування

Визначення митної вартості, методи, документальне обгрунтування, спірні питання. Митні консультації. Попередні рішення щодо митної вартості. Визначення коду товару. Спірні моменти класифікації. Визначення коду технічно складних і комплектних об'єктів. Попередні рішення по коду товару. Розрахунок митних платежів. Структура митного тарифу, система ввізних мит. Підтвердження країни походження.

Лекція 3. Митне оформлення експорту, реекспорту

Експортна декларація. Експорт зразків для сертифікації. Вивезення товарів на виставку. Підтвердження походження товару. Експортний ПДВ.

Лекція 4. Інші митні режими

Тимчасове ввезення та тимчасове вивезення. Митний склад і можливості його використання. Режим безмитної торгівлі. Переробка на митній території та за кордоном.

Лекція 5. Процедури і формальності на митниці, митний контроль

Митне оформлення та інтелектуальна власність. Особливості процедур за видами транспорту. Попередні повідомлення і попередні декларації. Митні огляди. Митні гарантії. Склад тимчасового зберігання.

 

Курс: Міжнародний комерційний арбітраж (4 лекції, 8 годин)

Лекція 1. Міжнародний комерційний арбітраж як один Із способів альтернативного вирішенню спорів.

Загальна характеристика міжнародного комерційного арбітражу. Правове регулювання діяльності міжнародніх комерційних арбітражів. Принципи діяльностіІ міжнародного арбітражного суду.

Лекція 2. Арбітражне застереження (угода).

Арбітражне застереження (угода) як базовий елемент входження в арбітраж. Види арбітражніх застережень (угод). Обов'язкові елементи валідності арбітражніх застережень (угод).

Лекція 3. Провадження в міжнародному комерційному арбітражі.

Суб'єкти арбітражного процесу. Докази в міжнародному комерційному арбітражі. Арбітражні витрати. Порушення справи в міжнародному комерційному арбітражі. Розгляд справи в міжнародному комерційному арбітражі. Рішення та інші постанови арбітражного трибуналу.

Лекція 4. Оскарження, визнання і виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу.

Предмет і порядок оскарження рішень міжнародніх комерційних арбітражніх судів: діскусійні питання. Суб'єкти оскарження арбітражного рішення. Терміни оскарження. Підстави и наслідки скасування арбітражного рішення: спірні питання. Механізм визнання арбітражніх рішень міжнародніх комерційних арбітражніх судів інших юрисдикцій. Порядок виконання рішень міжнародного комерційного арбітражного суду.

 

Вартість: 12990 грн

Для студентів: 6990 грн

 

Лектори
Святослав Бартош
Святослав Бартош
Партнер ЮФ «Bargen». Більше 7 років практичної роботи в сфері ЗЕД, у 2016-2017 роках очолював митний комітет Харківського відділення ЕВА.
Сергей Островський
Сергей Островський
Партнер і співзасновник юридичної фірми «Аурум». Більше 7 років супроводу ЗЕД українського бізнесу, структурування і супроводження великих зовнішньоекономічних трансакцій.
Ольга Дмитрик
Ольга Дмитрик
Доктор юридичних наук, професор кафедри фінансового права НЮУ імені Ярослава Мудрого, член Науково-консультативної ради ГУ ДФС в Харківській області.
Олена Калініна
Олена Калініна
Старший юрист ILF. Понад 11 років практики супроводу міжнародного інвестування, ЗЕД, податкового планування правочинів компаній в сфері IT, агро, ритейл, медицина.
Оксана Кобзар
Оксана Кобзар
Адвокат Адвокатського бюро Оксани Кобзар. 18 років практикує податкове і митне право, зовнішньоекономічну діяльність і Due Diligence.
Кирило Воронов
Кирило Воронов
Юрист Peregrin Capital Group, кандидат юридичних наук, більше 5 років практики у сфері ЗЕД та міжнародного комерційного арбітражу в юридичних компаніях.
Партнери
Асоціація правників України
Асоціація правників України
Стати партнером
Нам довіряють
1097
Слухачів пройшли навчання
70
Випускники уклали контракт в індустрії
53
Компанії брали участь у сертифікації
88
Лекції прочитано юристами з США та Великобританії