Art Law & Business
ПРО НАС:
ПРО НАС:

ILTI-School — платформа неформальної освіти, що змінює правову культуру в IT та креативних індустріях. 

Програма Art Law & Business присвячена юридичним аспектам бізнесу у сфері мистецтва. Курси розроблені експертами з України, США та Великобританії. Досвідчені фахівці доносять інформацію без зайвих ускладнень і на реальних кейсах — аби з легкістю можна було застосовувати знання на практиці. 

Ми перші в Україні запустили програми для креативників, ведемо блог про креативні індустрії Creative Law Studios у соцмережах, а також видали хендбук з артправа для митців і фахівців сфери.

ДЛЯ ЧОГО:
ДЛЯ ЧОГО:
 • розібратися від А до Я у відносинах у межах артринку; 

 • формувати історію митця та справедливо оцінювати мистецтво; 

 • розуміти права творця та захищати його інтелектуальну власність;

 • застосовувати практичні навички в укладанні договорів у артсфері;

 • працювати з діджитал-проєктами й онлайн-продажами; 

 • капіталізувати мистецтво та визначати його інвестиційну привабливість.

ДЛЯ КОГО:
ДЛЯ КОГО:
 • митців, фотографів, ілюстраторів, які працюють у сфері образотворчого мистецтва на фрілансі;

 • фахівців артринку та культурних операторів: артменеджерів, кураторів, дилерів, галеристів, аукціоністів, медіаторів та інших;

 • стартаперів, які розпочинають власний артбізнес і прагнуть підвищити свою конкурентоспроможність на ринку;

 • представників музеїв, культурних інституцій та освітніх установ у сфері мистецтва й усіх, хто реалізує грантові артпроєкти;

 • юристів, що прагнуть супроводжувати відносини на артринку.

Статистика по індустрії
64,1
млрд. дол. - обсяг публічного ринку мистецтва
5,9
млрд. дол. - онлайн-продажі на рік
4,6%
внесок креативної галузі у ВВП України
50%
падіння продажів під час карантину
Ігор Абрамович

Молодим спеціалістам, серед яких мистецтвознавці та культурологи, артменеджери та галеристи наразі бракує базових знань з чинного законодавства, уміння вирішувати конфлікти приватних та публічних прав.

Ігор Абрамович
Артдилер, засновник Abramovych Art Agency
Формати програм
01
SIMPLE
 • записи лекцій без можливості живого спілкування
3900 грн
02
MID-LEVEL
 • онлайн лекції українських лекторів
 • записи лекцій в особистому кабінеті
 • хендбук з Артправа
5900 грн
03
FULLSTACK
 • лекції українських та іноземних лекторів
 • записи лекцій в особистому кабінеті
 • хендбук з Артправа
 • консультація для вашого бізнесу
7900 грн
Опис форматів

Модуль 1. Охорона інтелектуальної власності та особистих немайнових прав у мистецтві

Деривативне мистецтво. Авторське право на твір та право власності на матеріальну форму вираження, оригінал твору. Межі перетину художньої апропріації та авторського права в сучасному мистецтві. Вічне питання про межі авторського права та свободу самовираження. Особисті немайнові права автора. Доктрина Fair use, або випадки вільного використання твору. Репутація митця: чи можна її захистити.

Модуль 2. Арт-ринок і його учасники. Майнові авторські права учасників арт-ринку та їх захист

Артринок і його учасники: художники, артменеджери, куратори, артдилери, експерти-мистецтвознавці, колекціонери й культурні інституції (галереї, музеї, аукціони). Взаємодія учасників артринку і правове підґрунтя для цього, або чому «trust is good, but protecting yourself by conclusion of an agreement is better». Особливу увагу приділено майновим авторським правам учасників артринку та їх комерціалізації, досліджуються питання дотримання авторських прав на твір після його продажу або ліцензування.

Модуль 3. Договори в авторському праві

Основні принципи авторського права, які необхідно знати під час укладання договорів. Види договорів у сфері авторського права, їх істотні умови відповідно до закону та особливості, про які не згадується в законодавстві. Лекція унаочнюється практичними завданнями для закріплення матеріалу та спрямовується на здобуття основних знань про правову охорону творів і формування навичок, які дозволять: самостійно аналізувати авторські договори; визначати, чи наявні в них усі необхідні умови; розуміти зміст усіх умов договору; виявляти прогалини й неточності в умовах договору та виправляти їх. 

Модуль 4. Юридична діагностика предметів мистецтва

Міжнародний артринок стає дедалі прозорішим. Юридична діагностика предметів мистецтва перед купівлею стала вже звичним явищем. Що це таке? Для чого та як проводиться юридична діагностика? Як її результати впливають на відповідальність сторін за договором купівлі-продажу? Як вона може полегшити продаж, зміцнити довіру до українського артринку та зробити предмети мистецтва інвестиційно привабливішими?

Модуль 5. Предмет мистецтва, як актив: капіталізація та монетизація

Ринок мистецтва; формування уявлення про структуру та функціонування основних гравців та операційних ланок між ними. Постать колекціонера як головного покупця творів мистецтва, мотивація його дій. Ціноутворення на ринку творів мистецтва та механізми, що на нього впливають. Головні фінансові інструменти, що їх використовує сучасний колекціонер. Інтернет як засіб продажу творів мистецтва. Лекція унаочнюється прикладами успішних та неуспішних компаній онлайн-сфери, наведено перспективи розвитку артринку через цифровізацію.

Модуль 6. Музеї та культурні цінності

Можливості створення музеїв, права та обов’язки власника музеїв, формування музейних фондів. Окремо приділяється увага створенню музейних колекцій та веденню музейної справи. Поняття музейної комунікації. Можливості та варіанти музейного заробітку. Використання ліцензії Creative Commons під час поширення цифрових музейних колекцій. Використання музейних експонатів. Поняття культурних цінностей і експертиза культурних цінностей. Правовий погляд на ринок культурних цінностей в Україні. Види культурних цінностей. Хто може бути експертом. Мета проведення експертизи та застосування її результатів. Порядок оформлення прав на вивезення/ввезення культурних цінностей.

Модуль 7. Авторське право у цифрову епоху

Цифрове мистецтво та мистецтво нових медіа: як технології впливають на мистецтво. Генеративне мистецтво, або мистецтво, яке створене за допомогою штучного інтелекту. Артроботи в інтернеті; чи є доступним для використання все, що перебуває у вільному доступі в мережі. Які особливості онлайн-артринку та як працюють сучасні платформи для продажу мистецтва. Нові тренди діджиталізації та використання технології блокчейн для аутентифікації та провенансу. Копілефт у мистецтві.

Модуль 8. Міжнародна законодавча база в галузі прав інтелектуальної власності у візуальному мистецтві

Походження та обґрунтування права інтелектуальної власності, зокрема, авторського права. Міжнародна гармонізація та взаємне виконання через Бернську конвенцію про охорону літературних та художніх творів 1886 р., а також наступні перегляди та пов’язані з цим договори та конвенції на сьогоднішній день. Поточні міжнародні та національні системи авторських прав у всьому світі. Класифікація оригінальних форм образотворчого мистецтва. Автоматичне право власності. Тривалість. Передача права власності. Ліцензії на використання та отримання доходу. Використання, дозволене законом. Порушення та засоби правового захисту. Тести на оригінальність і порушення.

Модуль 9. Питання провенансу предметів мистецтва, придбаних за часи правління тоталітарних режимів

Оцінювання важливості інформації про провенанс у визначенні достовірності та майбутньої ринкової вартості об’єктів культури. Конкретний контекст авангардних чи модерністських творів, позбавлених відомостей про походження між 1917—1991 роками, оцінено з метою виявлення можливих майбутніх напрямів, через які ці об’єкти можуть бути виставлені на міжнародному ринку мистецтва. Під час лекції використані відповідні тематичні дослідження для виявлення потенційних юридичних та фінансових проблем, пов’язаних з транзакцією культурних об’єктів, які мають обмежену або неіснуючу історію власності. Під час лекції наведені приклади перевірки інформації з детальними інструкціями.

Модуль 10. Збереження та захист культурної спадщини. Юридичні, етичні та моральні аспекти

Лекція досліджує етичне питання: чи має власник приватної колекції культурно цінних предметів абсолютне право їх продавати? Або: чи можна вважати такі об’єкти частиною більш широкої національної спадщини, яка має рівнозначні права на «ethical title» творів? Більшість країн прийняла правові норми, які дозволяють відкласти експорт важливих культурних об’єктів як з державних, так і з приватних колекцій. Лекція зосереджена на Великій Британії, яка мала як успіхи, так і невдачі у збереженні культурної спадщини.

Лектори
Ольга Сімсон
Ольга Сімсон
Директорка Інституту права, технологій та інновацій, директорка з стратегії V-Art, професорка Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.
Ганна Прохорова
Ганна Прохорова
Адвокатка, старша юристка Адвокатського бюро “Мамуня Ай Пі”, арбітрка Арбітражного суду з питань мистецтва (м. Гаага, Нідерланди).
Анна Штефан
Анна Штефан
Кандидатка юридичних наук, голова відділу авторських та суміжних прав НДІ інтелектуальної власності АПрН України.
Денис Белькевич
Денис Белькевич
Засновник бізнес-акселератора для ArtTech-стартапів Fuelarts (США)
Тетяна Дуденко
Тетяна Дуденко
Кандидатка юридичних наук, адвокатка, членкиня Національної спілки художників України, магістерка Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
Олена Грабб
Олена Грабб
Арт – консультантка, юристка, викладачка «Основ арт – бізнесу в УКУ, директорка видавництва “MAGENTA ART BOOKS”
Генрі Лідіейт
Генрі Лідіейт
Міжнародний юрист із стажем практики 30 років, арт – стратег, арт менеджер, керуючий партнер фірми The Henry Lydiate Partnership
Гаррет Флетчер
Гаррет Флетчер
Програмний директор магістерської програми з арт-логістики Інституту мистецтв Sotheby’s (Лондон).
Девід Чарльз Беллінгхем
Девід Чарльз Беллінгхем
Програмний директор магістерської програми з арт-бізнесу Інституту мистецтв Sotheby’s (Лондон), доктор Манчестерського університету
Партнери
Стати партнером
Нам довіряють
2050
Слухачів пройшли навчання
90
Випускники уклали контракт в індустрії
53
Компанії брали участь у сертифікації
88
Лекції прочитано юристами з США та Великобританії
відгуки випускників
Art Law & Business Studios

Хендбук з юридичних питаннь бізнесу у сфері мистецтва